Кабинет по дентална медицина д-р Еди Хугасян

Image

БРЕКЕТИ АЛЕКЗАНДЪР

Ние лекуваме нашите ортодонтски случаи, чрез методиката с фиксирани ортодонтски апарати и брекети по системата “Александър”.

Какво трябва да знаем?

Системата „Алекзандър” е разработена от проф.  Уик Алекзандър от Арлингтън, Тексас, САЩ преди близо  40 години. Тя е една от най-изпитаните, клинично доказани и проучвани системи в ортодонтията. Само проф. Алекзандър е излекувал и проследил над 15000 пациента. Над 70 процента от тях са документирани 10-15 години след приключване на лечението за проследяване на дългосрочният лечебен резултат.  Документирани означава, че всеки пациент има гипсови модели преди и след лечението, рентгенови снимки, фото снимки от всички етапи и пълна документация с всяка една извършена манипулация от всяко едно посещение. Така е създадена уникалната и най-мащабна база данни в ортодонтията. Тя се съхранява в специална зала, наречена „ Стая на истината” в клиниката на проф. Алекзандър.

Така във времето е създадена и утвърдена най-научно обоснованата система за ортодонтско лечение с фиксирани апарати, която се преподава от проф. Алекзандър и неговите последователи – дисциплината  Алекзандър. Научно обоснована е защото са проведени десетки проучвания на документацията на различни случаи. Установени са основни закономерности и причинно-следствени връзки. Изведени са най-важните цели, които трябва да бъдат реализирани от ортодонта за да се постигне правилен резултат. Правилен резултат означава не просто подредени зъби. Това значи пренареждане на зъбите и поставянето им в стабилна позиция. Това значи дългосрочно стабилен резултат, който оставен в условията на непрекъснатите сили в устната кухина да може да се задържи и да устои на силите на дъвчене, натиска на езика и бузите.

Дисциплината Алекзандър е единствената, в която се акцентира толкова много на дългосрочната стабилност. Зъбите извършват непрекъснати движения през целият живот на човек. Те не стоят неподвижно циментирани в костта. Затова най-важната задача на ортодонта е да премести зъбите в нова и същевременно стабилна позиция. Точно това е най-силната част от дисциплината Алекзандър. Има няколко основни цели, които трябва да се постигнат за да се получи стабилната позиция. Всичко това е заложено в строежа на брекетите, в процеса на залепянето им, в последователността на дъгите, в цялостната концепция на лечението. Създадени са 20 принципа, върху които се крепи идейно цялата система на лечение. Те са изведени на базата на много изследвания и тяхното стриктно следване дава пълна яснота и контрол в процеса на движението на зъбите.  Така имаме възможност да поставим зъбите точно на желаното място.

В нашата практика прилагаме шиниране на предни горни или долни зъби, най-често заради пародонтоза. Това е много ефективен начин да се съхранят тези зъби. Обикновено те са разклатени а венците и коста са възпалени. В този момент пациентът почти не може да отгризва с тях, поради болка и усещане за несигурност. Дори и при почистване с четка и паста не може да се упражни достатъчен натиск върху зъбите , за де се изчистят качествено. Затова почти винаги има наличие и на много зъбен камък, който задълбочава процеса на възпаление. Постоянното клатене на зъбите допълнително увеличава подвижността им и много бързо, ако не се шинират те изпадат или биват екстрахирани.

При тази манипулация се прокопава тънък улей по задната повърхност на зъбите -около 2-3 мм широк и 2 мм дълбок. Обикновено са разклатени някои от резците, но се обхващат и кучешките зъби, защото те имат много дълги корени и винаги са по-стабилни.  В улея се поставя специална шинирна лента от фибровлакна, много тънка и здрава. Тя се покрива с фотополимер и остава скрита. Получената шина е много тънка и тя остава във вътрешността на зъба. Всичко се прави с упойка и е абсолютно безболезнено като манипулация. Адхезивните процедури извършваме с кофердам за по-голяма стабилност. Зъбите се полират и така вкопаната шина почти не се усеща. За разлика от това ефекта от нея е видим още след края на манипулацията – зъбите се чувстват изключително стабилни. Скоро след това, поради липсата на подвижност, възпалението намалява и въпреки че са оголени, шинираните зъби се запазват за максимално дълъг период от време в устата на пациента.

  • Контрол при лечението - Така например една от най важните опорни точки за дългосрочна стабилност са долните резци. Често те имат правилен и стабилен наклон още в началото на лечението. Ако просто се поставят брекети и дъга, дъгата обикновено ще наклони резците напред и ще ги премести в нова нестабилна позиция, което ще доведе след време до връщането им или до ново струпване. В крайна сметка това ще компрометира получения резултат. В дисциплината Алекзандър има много ясна последователност от действия и етапи, чрез които да се контролира през цялото време на лечение наклона на долните резци.
  • Изключителни резултати - Системата „Алекзандър” дава цялостен подход за лечение на различни типове ортодонтски проблеми – клас 1, клас 2, клас 3, дълбока и отворена захапка, струпани зъби. Специфичното за системата е, че коригирането на дълбоката захапка става чрез изтегляне нагоре на долните задни зъби (4-ти, 5-ти, 6-ти), което е стабилно в дългосрочен план, а не чрез накланяне на предните зъби непред, което е нестабилно в дългосрочен план.

    Благодарение на специфичните параметри, заложени в улея на брекетите „Алекзандър” зъбите се подреждат прецизно в трите равнини на пространството. Системата създава стабилна и прецизна захапка; красива, овална форма на зъбните дъги; красива, уникална за системата „Алекзандър”, усмивка. Всичко това е резултат от 40 години опит, наблюдение и усъвършенстване на базата на повече от 15 000 излекувани пациенти в клиниката на проф. Алекзандър, гр. Арлингтън, Тексас, САЩ.
  • Дългосрочна стабилност - В своите учебници „Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър”  и „Дългосрочна стабилност” проф. Алекзандър демонстрира не само успешно излекувани случаи, но и стабилност на резулатите, траещи десетки години (до 40 години) след лечение. Много малко са системите от брекети в света, които могат да се похвалят с доказателствата на дисциплината „Алекзандър”, позоваващи се на солидни данни (повече от 50 научни публикации) и на дългосрочно стабилни резултати.    
Image
Image
Image
Работно време:
Понеделник - Четвъртък
09:00 - 12:00 ч. и 13:00 - 15:00 ч.